6 kyu

Loading Kata: |||clickbait||| Matrix Shift |||clickbait|||