636 Kata Found

1075% of 45Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
0058% of 67Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu
100% of 12FilipH
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
4 kyu
5166% of 3246nrr
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
0050% of 57mubli
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...