526 Kata Found

000% of 01Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
3 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
1050% of 68Dr Gabo
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
5 kyu

Loading...