453 Kata Found

Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
7 kyu
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
0050% of 58mubli
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu
0058% of 68phildinius
Status:Testing & feedback needed
Estimated Rank:
6 kyu

Loading...